Generalforsamling

 
 
Formandens beretning
 
 
Årsberetning for 2016 for Aktivhuset Selmersbo 

Så er vi kommet igennem Selmersbos 8. år, siden vi blev 100% brugerstyret. Efter generalforsamlingen for 1 år siden ser bestyrelsen således ud:
 

Jesper Lauritsen

Niels Møller

Mia-Maja Mogensen

Peter Christensen

Louise Illum

Bent Lynge Rasmussen

Yvonne Thyrring
 

På bestyrelsens konstituerende møde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jesper Lauritsen som formand og Niels Møller som næstformand. De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen bortset fra Jesper Lauritsen, der er udpeget af Seniorrådet, hvilket sker inden generalforsamlingen. På valg ved denne generalforsamling er Niels Møller og Yvonne Thyrring. Bent Lynge Rasmussen har valgt ikke at stille op igen. I stedet indstiller bestyrelsen Uffe Mathiesen til valg. 

Jeg vil nu gennemgå de større arrangementer fra 2016: 

Året startede med vinterfest den 20. februar, hvor Golden Swing Band med sit 20 mands orkester atter spillede op til dans. Forinden serveredes en lækker menu kreeret af vores faste gode kok. Der var god stemning og højt humør,  godt 100 deltog.

Den 5. og 6. marts afholdt vi vort loppemarked med stor tilfredshed hos såvel loppere som køberne samt Selmersbo som arrangør. Loppemarkedet blev så i øvrigt som sædvanligt gentaget ½ år senere nemlig den 5. og 6. november, som også var en succes. Det må dog konstateres, at søndagen efterhånden er ”sløv” rent salgsmæssigt for lopperne. Det er derfor besluttet fremover at koncentrere os alene om lørdagen, altså den første lørdag i marts og november måned.
 
Så var der frivilligmiddag den 8. april, som atter foregik på restaurant Sneppen. God aften og god stemning. Desværre lukkede restauranten i forbindelse med  Land- og Skovbrugsmuseets flytning til Jylland.  

Dagen før, nemlig den 7.april, samlede vi alle de frivillige i Cafélokalet for at drøfte ideer til eventuelle nye aktiviteter. Der var en livlig debat, og flere forslag kom ”på bordet”. Efterfølgende blev nedsat en gruppe for at samle op på ideerne. Gruppen består af Vibeke Lauritsen, Lona Brockmann, Marianne Dunbar, Søren Franch og Louise Illum. Foreløbig har gruppen startet en mandagscafé, hvor det er meningen, at der skal holdes foredrag så vidt muligt en gang om måneden af interessante og spændende personer.  Foreløbig blev der afholdt et foredrag den 14. november, hvor Jette Baagø fortalte om sit spændende liv. Det var en fantastisk god eftermiddag. 

Den 7. maj afholdt vi vor generalforsamling. Ca. 25 medlemmer af foreningen Selmersbo var mødt frem og fik som sædvanlig en informativ og hyggelig eftermiddag. 

Den 24. maj gik vor forårstur i bus til Lundekrog Museum med efterfølgende frokost på Skipperkroen i Køge. 50 deltagere fik sig en stor oplevelse, som der blev talt om i lang tid efter. Flere, som var med på turen, har anbefalet andre at tage på tur til Lundekrog Museum. 

Den 27. august blev der holdt sommerfest, hvor vores gode kok tryllede med sin grillmad. Ca. 80 deltagere fik en dejlig dag i det meget fine sommervejr, som vi jo er vant til ved vore sommerfester. Lige siden starten af vore sommerfester for 7 år siden har vi haft fantastisk vejr til dette arrangement. 

Den 22. oktober var det efterårsfestens tur. Der var ca. 95 deltagere, som havde en forrygende aften med dans til Søren Sørensen Swing Cats. Vor kok sørgede for den sædvanligt dejlige menu til den utroligt lave pris. 

6. december havde vi julefrokost, hvor ca. 60 deltog med borgmester Morten Slotved og Thorkild Gruelund som delagere. God dag og god mad fra vor sædvanlige tryllekok. 

Året blev sluttet af med Julehygge den 10. december, hvor der var salg fra boder, og der blev serveret gløgg og æbleskiver. Ca. 60 deltog i dette arrangement.
 
I det nye år 2017 har vi afholdt 3 foredrag. 23. januar fortalte Iben Hasselbach om sit liv. 27. februar fortalte John Borgstrøm om sig selv og Hørsholm Senioridræt, og den 27. marts fortalte Lisbeth Dalgaard om sit liv og ikke mindst om Dalgaard Supermarked og sit liv indenfor fødevaresektoren.

Den 4. marts havde vi loppemarked, og som tidligere nævnt, kun over 1 dag. Dagen gik fint til alles tilfredshed.

Den 10. marts afholdt vi vores årlige frivilligmiddag. Denne gang var vi hos Cantinos i Pennehave, hvor vi fik en god middag, og havde en hyggelig aften.

Endelig havde vi forårsfest den 25. marts, hvor Spirit of New Orleans spillede. 65 gæster havde en dejlig aften. Denne gang stod menuen på rigtig god gammeldags dansk mad, som vor mor lavede det.

Så går jeg over til at fortælle om de mere daglige aktiviteter, som foregår i huset:

Hver tirsdag serveres som sædvanlig frokost, hvor der bliver serveret en varm ret i øjeblikket for kr. 40,00 pr. kuvert og smørrebrød, hvis det ønskes. Den 1. tirsdag i hver måned serveres der udelukkende smørrebrød, der ligesom den varme ret leveres udefra. Der drikkes øl, vin og vand og måske en lille snaps, når det er det kolde bord. Det er rigtig hyggeligt. Til disse 1. tirsdagsfrokoster i måneden er deltagerantallet 20 til 30. På almindelige tirsdage svinger tallet mellem 10 og 20. Herudover har vi vores fredagsmorgenmad, hvor deltagerantallet er mellem 15 og 30.

Herudover spilles der billard i alrummet samtidig med, at den daglige hygge med strikketøj og smykkefremstilling foregår her. Det er også her, at blomsterbindingen foregår. I vores 2 møderum undervises i tysk og fransk. Det store møderum benyttes også af Hørsholm seniorråd og Hørsholm Seniorrådgivning, som begge udøver deres aktiviteter hos Selmersbo i henhold til aftale med Hørsholm Kommune. Hørsholm Seniorrådgivning har også eget kontor hos Selmersbo. Ligeledes i henhold til aftale med Hørsholm Kommune er der i huset indrettet en sygeplejeklinik, som holder åbent efter aftale for patienter med lægehenvisning. I hobbylokalet er der knipling, patchwork og der sys, og Røde Kors strikker tæpper og børnetøj, ligesom Solsikken holder til her. I øvrigt anvendes hobbylokalet også til mange mødeaktiviteter, idet det store mødelokale ofte er booket op. Det store mødelokale og hobbylokalet lejes ofte ud til kommunens mange foreninger til diverse mødeaktiviteter. Selmersbos IT individuelle undervisning foregår i IT lokalet mandag, tirsdag og onsdag. Torsdag er der Akut Hjælp til IT fra begyndelsen af maj og fredag kan lokalet benyttes som mødelokale eller anvendes til mere IT undervisning, såfremt der kan skaffes flere undervisere. I cafélokalet udøver Ældresagen deres bridge. I gymnastiklokalet spilles også bridge af et selvkørende hold hver onsdag. Om tirsdagen ved normal lukketid kommer VægtGuiden, som benytter sig af en stor del af huset til ud på aftenen. På samme måde kommer Anonyme Alkoholikere 1 gang ugentligt.  Der holdes filmcafé i husets eget regi en gang om måneden. Det er også i cafélokalet, Selmersbo afholder sine foredrag og det er også her, at Frivilligcenteret afholder nogle af sine medlemsmøder. Cafélokalet samt alrummet lejes også ud i weekenderne til private fester samt hver søndag eftermiddag/aften til en frikirke. Dette er efterhånden blevet en vigtig indtægtskilde for Selmersbo. Der dyrkes gymnastik om formiddagen og i samme gymnastiklokale udfolder dartklubben hver mandag og/eller tirsdag deres aktiviteter. Endelig skal det nævnes, at der i det nye år 2017 er startet en strikkeklub, som holder til ved sofaarrangementerne i alrummet hver torsdag fra kl. 13:00 til 15:30.

På generalforsamlingen for 1 år siden fortalte jeg om hvordan Kommunens administration havde forsøgt at spare Bentes løn og dermed lukke Selmersbo. Det blev heldigvis forpurret ved brave folks hjælp. Men Kommunen skal jo spare og ved budgetlægningen for 2017 til 2020 besluttede man på social- og seniorområdet at spare det tilskud som Selmerso hidtil har modtaget svarende til, hvad der ligger fra Bentes løn og op til kr. 500,000,00. Vi har således modtaget ca. kr. 100.000,00 fra Kommunen årligt. Dette bortfalder således fra 2017 og frem. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det har jeg ventet på siden vi blev etableret i det regi, vi kender i dag. Så nu er det sket, men vi har også indrettet vore aktiviteter efter, at det ville ske. Vi kan således sagtens klare at miste dette tilskud, hvilket vi kan se senere under regnskabsafsnittet.

2016 har ligesom tidligere været et stort investerings år. Vi fik jo bevilget kr. 200.000,00 af Kommunen til et nyt gulv. Det er blevet så flot. Det blev i øvrigt kr. 20.000,00 mere end det bevilgede beløb, idet Kommunens sygeklinik her på Selmersbo også fik nyt gulv. Det dækkede Kommunen så også. Nye paneler forventeligt for kr. 5.000,00 er formentlig betalt af Kommunen. Regningen er i alle tilfælde ikke sendt til os. Det viste sig i øvrigt, at de gamle foldedøre var kaput. Det var en ekstraudgift på kr. 60.000,00, som vi måtte sluge. Men så har vi også fået noget kram. Herudover investerede vi kr. 55.000,00 i en ny kaffeautomat. Hertil kommer kr. 56.000,00 for maling af træværk, udvalgte vægge samt skur. Endelig investerede vi for ca. kr. 22.000,00 i en række mindre ting, som alle hver især er under kr. 10.000,00. I alt har Selmersbo således investeret kr. 193.000,00 i 2017. Der var i budgettet for 2016 sat kr. 270.000,00 af. 

Det har igen været et godt år for Selmersbo både spændende og udfordrende. Vi har haft vore sædvanlige arrangementer, og vi har foretaget store investeringer. Det trækker store veksler på Bente og de frivillige hjælpere. Bente har jo i en del af året haft problemer med førligheden, men siden december er det gået fremad og i dag ser vi stort set den gamle Bente. Flere af de frivillige hjælpere har derfor i 2016 taget en særlig stor tørn. Der skal derfor lyde en stor tak til Bente og ikke mindst til denne lille kerne af hjælpere. Også i det mere almindelige daglige arbejde har de frivillige en meget, meget stor betydning for at Bente kan skabe og gennemføre et Selmersbo med en god og hyggelig stemning for de mange faste brugere, således at de føler sig velkomne og hjemme. Disse frivilliges hjælp gør det også muligt for Bente at gennemføre det store administrative arbejde, der jo kun øges med de mange aktiviteter og investeringer ikke mindst med bogføring af efterhånden store mængder af bilag samt regningsudskrivninger til vore lejere m.m.

Udover den lille kerne af frivillige hjælpere har vi mange andre vigtige hjælpere både ved undervisning, hjælpere ved tirsdagsfrokosterne og fredagsmorgenmaden samt hjælpere ved de større arrangementer m.m. Ofte er der tale om de samme personer altså ”Tordenskjolds soldater”. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne sige Jer alle tusinde, tusinde tak for Jeres store uvurderlige hjælp.

Og så til det lidt mere triste. Selvom Bente har fået det bedre, tager arbejdet i Selmersbo på kræfterne, så det kniber for hende, når arbejdsdagen er slut at få et smertefrit og meningsfuldt liv. Hun har derfor valgt at opsige sin stilling i Selmersbo pr. 1. oktober 2017. Så vi må i gang, sammen med Kommunen, med at ansætte en ny daglig leder. Bente har gjort en kæmpe indsats for Selmersbo. Hun har opbygget et hus med alle de aktiviteter, vi ser i dag, som stort set er nye i forhold til før, hun tiltrådte. Et levende hus, hvor i gennemsnit ca. 150 personer træder ind og ud af døren på alle hverdage. Hertil kommer alle dem som kommer til aktiviteterne i weekenden. Stort, stort tak til Bente. Bestyrelse er naturligvis kede af, at vi skal sige farvel til Bente til eftersommeren, men vi har fuld af forståelse for Bentes beslutning. Vi ved, den har været svær for Bente at træffe.

Tak for ordet.

 
 
 
Selmersbo | Selmersvej 13, 2970 Hørsholm  | Tlf.: 48 49 43 00