Galleri / Barn i Belgien under 2. verdenskrig

Barn i Belgien under 2. verdenskrig

Til Brunch den 9. november fortalte Georges Gheysen om sine dramatiske oplevelser som barn i Belgien under 2. verdenskrig. Georges fortalte om sine egne personlige oplevelser og satte dette ind i den større kontekst, som var krigen i Europa. Det er svært at forestille sig de afsavn og lidelser, som alle men især soldaterne i 2. verdenskrig var udsat for.
 
De overordnede træk fra Georges barndom var som følger. Georges er født i 1935 og var således 5 år gammel ved krigens udbrud og 10 år ved afslutningen. Georges familie bestod af forældre og tre søstre. 10. maj 1940 flygtede hele familien fra Belgien til Frankrig. I dagene omkring 10. maj 1940 flygtede ca 1,5 million mennesker fra Belgien og Holland. Georges familie endte i byen Anger i Loiredalen. Familien boede hos en familie, som gav husly. Georges gik, sammen med sine søskende, i skole et år i Frankrig. Efter et år blev familien af tyskerne beordret hjem til Belgien igen.
 
Georges sluttede af med en beskrivelse af de personlige konsekvenser af krigen. Georges blev efter et års officer uddannelse i Bruxelles stationeret i Soest i nærheden af Düsseldorf. Den samlede værnepligt var 28 måneder, som var en betragtelig del af Georges undgom fra alderen 18-21 år. Efter endt værnepligt påbegyndte Georges sin uddannelse til tekstilingeniør i Belfast i Nordirland.
 
Nedenfor er vist Georges flugtrute fra Belgien og til Loire dalen i Frankrig.
Selmersbo | Selmersvej 13, 2970 Hørsholm  | Tlf.: 48 49 43 00