Bierne

Allan Høyer leverede et stærkt oplysende og underholdende foredrag om biernes liv.
 
Bierne er meget vigtige for hele klodens velbefindende, som illustreret af følgende citat:
 
"84 prct. af dyrkede plante-arter i EU er afhængige af bi-bestøvning. Uden bier vil 20.000 plantearter i EU umiddelbart forsvinde. Det vil udløse en kædereaktion, hvor mange insekter, fugle og dyrearter uddør." Neil Parish, formand for EU Parlamentets landbrugsudvalg.
 
Lidt fakta om bierne kan bl.a. læses på Wikipedia:
 
 
Allan uddelte smagsprøve på Mjød, der er brygget på honning.
 
Allan sluttede af med en opfordring til at alle der har mulighed for dette bør plante blomster udenfor, så vi fortsat kan have bier.
 
 
 
Selmersbo | Selmersvej 13, 2970 Hørsholm  | Tlf.: 48 49 43 00