Dresden

Fredag den 15. februar 2019 fortalte Klaus Riess om Dresden med fokus på 2. verdenskrig.  Det er vigtigt at høre disse beretninger, idet der er færre og færre, der selv har oplevet et Europa i krig.
Foredraget var delt i 3 dele. Først en personlig beretning om det at være barn i Dresden op til og under bombardementerne af Dresden, der fandt sted i den sidste fase af krigen. Derefter fortalte Klaus om de allieredes planlægning og gennemførsel af bombetogterne. Herunder blev de frygtelige "ildstorme"og konsekvenserne heraf beskrevet. Endelig beskrev Klaus hvorledes Dresden er blevet genopbygget, hvilket skete med hjælp og støtte af Sovjetunionen. Dresden lå i Østblokken.
Se billeder fra foredraget nedenfor. Tryk på billedet for at få det større.
Selmersbo | Selmersvej 13, 2970 Hørsholm  | Tlf.: 48 49 43 00