Generalforsamling

 Indkaldelse til  generalforsamling
Torsdag d. 17. maj 2018 kl. 15.00
 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Fremlæggelse af foreningens regnskab/budget
6. Behandling af indkomne indslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    På valg er Mia-Maja Mogensen og Peter  Christensen - begge er villige til genvalg.
Louise Illum ønsker ikke at genopstille.
Bestyrelsens forslag til en ny kandidat er Yvonne Halphen
8. Eventuelt.
 
Selmersbos vedtægter.
 
 
Årsberetning 2017/2018
 
 
Referat fra konstituerende møde den 17. maj 2018
 
 
 
Her findes oplysninger om Selmersbo organisatoriske indretning.
Selmersbo | Selmersvej 13, 2970 Hørsholm  | Tlf.: 48 49 43 00