Galleri / Grundlovsændringen 1953

Grundlovsændringen 1953

Fredag den 21. februar 2020 besøgte tidligere statsminister Erik Eriksens søn Knud Bjørn Eriksen Selmersbo. Knud holdt et foredrag, der tog udgangspunkt i grundlovsændringen 1953 og Erik Eriksen rolle heri. Knuds foredrag var meget interessant og det var spændende at få en "frontlinje" beretning om en så afgørende epoke i Danmarks historie. Erik Eriksen blev kaldt Erik fra Ringe, og tegneren Bo Bojesen portrætterede Erik som vikingehøvding. 
 
Grundlovsændringen hvorom der blev holdt folkeafsteming, indeholdt blandt andet:

Kongemagten kunne tidligere kun arves af mænd, men nu bliver både mænd og kvinder arveberettigede. Dog vil en yngre søn går forud for en ældre datter.

Det ene af Rigsdagens to kamre - Landstinget - bliver afskaffet, og Folketinget udvides til 179 medlemmer.

En regering kan ikke blive siddende, hvis den har et flertal i Folketinget imod sig.
Grønland bliver en ligeberettiget del af Danmark og skal vælge to medlemmer til Folketinget.

Umyndige har fortsat ingen valgret, mens personer, der er straffede eller har modtaget fattighjælp, får stemmeret.
 
Deruodver blev der indført regler for suverænitetsafgivelse bl.a. fordi Kul- og Ståluninionen rumsterede i kulissen.

Valgdeltagelsen lå på 59,1 %. Der var 2.585.800 stemmeberettigede, heraf stemte 1.183.292 for grundlovsændringen, 319.135 imod. Blanke stemmer 17.193 og 8.038 ugyldige stemmer.
45% af samtlige vælgere skulle stemme for ændringen - svarende til 1.163.610 stemmer.
Valgresultatet gav 45,76% af de afgivne stemmer. Forslaget var 19.682 stemmer fra at blive forkastet.

De relativt mange nej-stemmer skyldtes blandt andet Venstres tidligere formand og statsminister Knud Kristensen, der agiterede mod afskaffelsen af tokammersystemet (Folketinget og Landstinget). Knud Kristensen meldte sig ud af Venstre efter afstemningen og senere var medstifter af det borgerlige parti De Uafhængige.
Valgretsalderen
Den 28. maj 1953 blev der ligeledes stemt om valgretsalderen, der var 25 år, fremover skulle være 23 eller 21 år. Valgretsalderen blev derefter en del af valgloven, der kunne ændres uden at ændre selve Grundloven. Ved denne afstemning fik de fire årgangen i 21-24 års alderen stemmeret.

Resultatet af folkeafstemningen blev 840.815 (54,6%) for 23 år og 700.122 (45,4%) for 21 år.  
 
Foredraget var velbesøgt og en folketælling viste, at der var 58 gæster, hvilket er rekord for et foredrag på Selmersbo.
 
Tryk på billederne nedenfor for at få dem større.
Selmersbo | Selmersvej 13, 2970 Hørsholm  | Tlf.: 4849 4300
Tilgængelighedserklæring