Aktiviteter / Hjerteforeningen

Hjerteforeningen Hørsholm

Lokalforeningens hovedformål er at synliggøre Hjerteforeningen og udbrede kendskabet til behandling og forebyggelse af hjerte-kar-sygdomme.
 
Lokalforeningen vil arbejde for Hjerteforeningens målsætninger på lokalt plan for at støtte Hjerteforeningens landsdækkende arbejde med oplysning, forebyggelse og patientstøtte.
 
Dette vil bl.a. ske ved at lokalforeningen jævnligt arrangerer Hjertecaféer.
 
Hjertecafé på Selmersbo
  
En Hjertecafé er et sted, hvor hjertepatienter og deres pårørende kan mødes under uformelle former og udveksle erfaringer om deres hjertesygdom.
 
Hjerteforeningens lokalforening i Hørsholm har nu i snart 2 år prioriteret aktiviteten med Hjertecaféer, da mange af de frivillige i lokalforeningen selv har hjertesygdom tæt inde på livet og derfor ved, hvor vigtigt det er at kunne mødes med ligestillede.
 
Det er gratis at deltage i Hjertecaféerne, som påtænkes afholdt 8-10 gange om året på Selmersbo. Der vil blive budt på kaffe/the.
 
Der kan læses mere om hvornår der afholdes Hjertecafé på lokalforenings hjemmeside hoersholm.hjerteforeningen.dk  eller ved at kontakte formanden for lokalforeningen.
 
Yderligere information
 
Ønskes der mere information om det frivillige arbejde for hjertesagen kontakt venligst formand Inga Nielsen, mobil 2013 3411/4364 9275
 
 
 
 
 
 
Selmersbo | Selmersvej 13, 2970 Hørsholm  | Tlf.: 48 49 43 00