Aktiviteter / Hørsholm Senior Rådgivning

Hørsholm Senior Rådgivning

 

 

Åbningstid tirsdag til torsdag kl. 10.00 til kl. 11.00

Rådgivningen er åben for alle over 55 år med bopæl i kommunen.
 
Rådgivningen foregår "under fire øjne" som en uforpligtende samtale.
Rådgivningen kan finde sted på vort kontor eller pr. telefon.
I særlige tilfælde kan rådgivingen ske i hjemmet
Rådgivningen ophører, hvis der i det enkelte tilfælde viser sig at være
behov for udfærdigelse af:
Juridiske dokumenter eller økonomiske dokumenter eller anden honorarberettiget
bistand. I en sådan situation henvises til advokat, revisor eller lignende.
 

Rådgiverne 

Vi er en gruppe seniorer fra Hørsholm med forskellig faglig baggrund, som vi
bruger i rådgivningen.
Vi har en bred viden f.eks. inden for økonomi og jura og vi har gode relationer til
den offentlige administration.
Vi lægger også vægt på at rådgive om almene menneskelige problemer.
Vi har tid og lyst til at lytte.  Måske har vi som udenforstående "nøglen" til
problemets løsning.
Telefonnr:  45 86 11 17
E-mail adr.: hsr.uk@mail.tele.dk
 

            Vigtigt.                                                                              

Du kan være anonym. Der er ingen registrering.
Oplysningerne behandles fortroligt.
Rådgivningen er gratis.
                                                            
                      
Selmersbo | Selmersvej 13, 2970 Hørsholm  | Tlf.: 48 49 43 00