Galleri / Romaer

Romaer

Fredag den 17, januar 2020 løb årets første foredrag, efter brunch på Selmersbo, af stablen.
 
Jarl Gerner, konsulent for EU, fortalte om sine erfaringer/oplevelser med Romaerne i Helsingør og i andre europæiske lande. 
 
Jarl Gerner er i sig selv en ganske spændende historie, hvilket man kan forvisse sig om ved at følge linket:
 
 
Jarl Gerner fortalte som nævnt om romaerne. Det var et ganske oplysende og underholdende foredrag baseret på egne erfaringer. Erfaringerne er opnået  som skoleleder, hvor der blev taget ganske ualmindelige metoder (for et dansk skolevæsen) i brug for at få børnene i skole. Endvidere har Jarl Gerner arbejdet i EU med henblik på at kortlægge romaernes liv og færden, og komme med forslag til hvorledes romaerne kan integreres i de samfund, de lever i. Nedenfor er angivet nogle fakta om romaerne. Og efterfølgende er vist billederne fra foredraget.
 
På et afsluttende spørgsmål om, hvorvidt romaerne KAN integreres svarede Jarl Gerner meget diplomatisk, "det vil i hvert fald tage lang tid".
 
Der er svært at angive et præcist antal romaer i Danmark fordi man ikke registrerer borgere i Danmark efter etnicitet. Formentligt lever der 5.000 til 7.000 romaer i Danmark måske op til 10.000.
 
Se også artiklen i Helsingør Dagblad om romaer:
 
 
Fakta om romaer. Kilde: Wikipedia:
 
Romaer (romani: Rromane dźene, eksonym: sigøjnere[24]) er et folkeslag der fra Europa eller Asien har bredt sig til hele verden. De har ikke deres egen stat og færdes på tværs af landegrænser.
Romaerne nedstammer sandsynligvis fra et nomadefolk fra det nordlige Indien, hvilket dog ikke er bevist, muligvis relateret til domari-folket, der udvandrede til Byzans før 1000-tallet og derfra spredtes ind i Europa via Balkan
Blandt de mange romagrupper findes sinti-romaerne i Nordeuropa, manuš-gruppen i Frankrig, bugurdži i Tyrkiet og på Balkan og xaladitka i Rusland. I dag er mange roma-grupper fastboende, men lever ofte adskilt fra majoritetsbefolkningerne i de lande hvor de er bosat. Historisk fandtes romagrupper i hele Europa.
Traditionelt har omrejsende romaer især ernæret sig ved musik, håndværk og forefaldende arbejde. Romamusik er ofte blevet så populært at det har dannet grundlag for nye musikgenrer, såsom flamenco i Spanien, jazz manouche i Frankrig og bryllupsmusik i Bulgarien. Mange romaer er blevet verdenskendte musikere. I dag bor de fleste romaer på Balkan og i Østeuropa med store befolkningsgrupper i Makedonien, Bulgarien, Rumænien og Ungarn.
Roma-folkeslag er historisk blevet udsat for diskrimination i de lande hvor de har været bosat, og blev under anden Verdenskrig forfulgt under Nazitysklands okkupation, der som en del af racepolitikken sendte flere hundrede tusinde romaer i koncentrationslejre, hvor mange døde.
I dag diskrimineres romaer stadig i mange især østeuropæiske lande og anses af majoritetsbefolkningerne for at være kriminelle og farlige, mens romaerne i Vesteuropa i stor udstrækning nu er integreret i majoritetsbefolkningen. Mange østeuropæiske romaer taler en dialekt af romani, et indoarisk sprog under den indoeuropæiske sprogfamilie. Romani er tæt beslægtet med hindi, med påvirkning fra sprogene farsi, tyrkisk, græsk og sydslavisk, der taltes i de lande romaerne har været bosat i. I Spanien, Frankrig, England og Skandinavien taler de fleste romaer para-romani, der er en variant af majoritetessprogene med mange låneord fra romani.
 
 
 
 
 
 
Selmersbo | Selmersvej 13, 2970 Hørsholm  | Tlf.: 4849 4300
Tilgængelighedserklæring